Odhalená NEVĚRA - hlavní stránka

Test NEVĚRY
detektivní, forenzní nebo orientační testy přítomnosti mužských či ženských buněk na vašem vzorku - nejnovější metody genetiky ve službách spravedlnosti a každého běžného občana

indikační – odhalí do 5 minut mužské sperma na testovaném vzorku (rychlé proveření nevěry)

ochrana soukromí
každý genetický test je před závaznou objednávkou konzultován s právníkem, aby dle zákona č. 101/2000 Sb. byly chráněny citlivé osobní údaje (DNA).

Úvod
Cookies a jiné technologie sledování
Upozornění o účelu sběru dat
Volba poskytnutí osobních údajů
Zabezpečení databází osobních údajů
Dostupnost a přesnost údajů
Služby třetích stran
Ochrana soukromí dětí
Závazek společnosti P.I.A.
Váš informovaný souhlas


Úvod

 Peggy Intelligence Agency, a naše přidružené společnosti po celém světě ("P.I.A.") se zavazují respektovat Vaše soukromí a uvědomují si nutnost náležité ochrany a zacházení s vašimi veškerými osobními identifikačními údaji ("osobní údaje"), které s námi sdílíte.

 Společnost P.I.A. zavedla tyto zásady ochrany soukromí, abyste byli seznámeni s péčí, se kterou budeme s vašimi osobními údaji nakládat.

 Osobními údaji rozumíme všechny informace, které lze použít k identifikaci jednotlivce, včetně (nikoli však pouze) jména a příjmení, adresy bydliště nebo jiné fyzické adresy, elektronické adresy nebo jiných kontaktních údajů, ať soukromých nebo služebních. Obecně platí, že můžete navštívit webové stránky společnosti P.I.A., aniž byste nám sdělili svoji totožnost nebo poskytli jakékoli osobní údaje.

 Pokud se rozhodnete poskytnout nám prostřednictvím webu své osobní údaje, můžeme tyto údaje používat i v zahraničí - v rámci společnosti P.I.A. nebo prostřednictvím poskytovatelů služeb pro společnost P.I.A. - z vaší země nebo jurisdikce do jiných zemí nebo jurisdikcí po celém světě.

 Společnost P.I.A. dodržuje veškeré platné právní normy ve světě, jejichž cílem je ochrana vašeho soukromí. Ačkoli se právní požadavky mohou v různých zemích lišit, společnost P.I.A. se hodlá řídit principy uvedenými v těchto zásadách ochrany soukromí, a to i v případě, že v souladu s výše uvedeným přeneseme vaše osobní údaje z vaší země do zemí, které nevyžadují tak vysokou úroveň ochrany vašich osobních údajů. Jinými slovy: našim cílem je zajistit ochranu vašich osobních údajů bez ohledu na místo, kde jsou tyto osobní údaje shromažďovány, přenášeny nebo uchovávány.

zpět

Cookies a jiné technologie sledování

 Některé naše webové stránky využívají "cookies" a jiné technologie sledování. "Cookie" je malý textový soubor, který lze použít například ke sběru informací o aktivitě na webovém serveru. Některé cookies a jiné technologie mohou sloužit k získání osobních údajů, které webový uživatel dříve poskytnul. Většina webových prohlížečů umožňuje řídit zpracování cookies, včetně možnosti jejich povolení, zákazu nebo odstranění.

 Většinu webových prohlížečů můžete nastavit tak, aby vás upozornily na příjem cookie, případně cookies zcela zablokovat. Mějte však na paměti, že pokud odstraníte nebo zablokujete cookies, budete muset opět zadat svůj původní ID uživatele a heslo, abyste získali přístup k určitým částem webového serveru.

 Technologie sledování mohou zaznamenávat informace, jako je internetová doména a názvy hostitelů, adresy IP, typy webových prohlížečů a operačních systémů, posloupnosti klepnutí myší nebo data a časy přístupu k našemu webovému serveru. Používání cookies a jiných technologií sledování nám umožňuje zdokonalovat náš webový server a zpříjemňovat vaši práci s ním. Při vyhodnocování trendů a statistik můžeme také analyzovat informace, které neobsahují vaše osobní údaje.

 Pro ochranu vašeho soukromí jsme zavedli následující principy:

zpět

Upozornění o účelu sběru dat

 Když společnost P.I.A. přebírá na webu osobní údaje, uživatel obdrží oznámení o účelu, které popisuje, proč jsou osobní údaje shromažďovány a zda zamýšlíme tyto osobní údaje sdílet s jinými subjekty nebo se subjekty jednajícími naším jménem. Společnost P.I.A. nepředá osobní údaje bez vašeho souhlasu jiným subjektům, které nejednají jejím jménem, s výjimkou případů, kdy takové předání vyžaduje zákon.

zpět

Volba poskytnutí osobních údajů

 Máte právo volby, zda společnosti P.I.A. poskytnete osobní údaje či nikoli. Při rozhodování vám může pomoci upozornění zobrazované při předávání osobních údajů na webu. Pokud se rozhodnete požadované osobní údaje neposkytnout, můžete i přesto využívat většinu služeb našeho webu a některé služby naší společnosti, u nichž není vyžadován kontakt na zákazníka (pro vyplnění většiny formulářů lze pro zvýšení anonymity použít i údaje smyšlené - např. jméno či vygenerovanou zkratku, kteréžto se pak následně samozřejmě objeví i v závěrečné zprávě). Některé možnosti, nabídky a služby, které vyžadují naši interakci s vámi, vám však nemusí být přístupné (např. by nebylo možno vás informovat o doručení závěrečné zprávy, pokud nám nesdělíte žádný telefon ani e-mail).

 Pokud se rozhodnete navázat vztah se společností P.I.A. - například uzavřením smlouvy nebo vstupem do jiného obchodního vztahu či partnerství - budeme vás přirozeně dále kontaktovat ve věcech, které s těmito obchodními vztahy souvisejí.

zpět

Zabezpečení databází osobních údajů

 Kdykoli budou vaše osobní údaje v držení společnosti P.I.A. nebo subjektu jednajícího jejím jménem, učiníme vhodná a náležitá opatření k ochraně těchto osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo vyzrazením.

zpět

Dostupnost a přesnost údajů

 Společnost P.I.A. si přeje, aby vámi poskytnuté osobní údaje byly udržovány přesné a aktualizované. Při ukládání vašich osobních údajů na webu vám sdělujeme kontaktní údaje společnosti P.I.A. pro případ aktualizace nebo upřesnění vašich osobních údajů. Pokud jsou tyto kontaktní údaje z jakéhokoli důvodu nepřístupné nebo nejsou k dispozici, můžete aktualizace a opravy osobních údajů odeslat na adresu info@dnatest.cz. My pak vynaložíme přiměřené úsilí, aby tyto změny byly pokud možno nejdříve zaneseny do vašich osobních údajů.

zpět

Služby třetích stran

 Některé služby spojené s aplikací na serveru Odhalena-NEVERA.CZ poskytují třetí strany jménem společnosti P.I.A. (např. poštovní a doručovací služby, laboratorní zpracování, poskytovatel internetu a další...). Společnost P.I.A. může těmto třetím stranám - poskytovatelům služeb předat informace včetně osobních údajů, je-li tomu zapotřebí pro poskytování produktů, programů, informací a služeb. Poskytovatelé služeb jsou pro naši společnost P.I.A. důležitým článkem pro provoz jejího webového serveru a nabízených služeb. Společnost P.I.A. přijme přiměřená opatření, aby tito poskytovatelé služeb byli zavázáni chránit osobní údaje jejím jménem.

 Společnost P.I.A. nepředá osobní údaje bez vašeho souhlasu třetím stranám, které nejednají jejím jménem, s výjimkou případů, kdy takové předání je vyžadováno zákonem. Se zásadami společnosti P.I.A. se rovněž neslučuje prodej osobních údajů získaných online bez souhlasu uživatelů.

zpět

Ochrana soukromí dětí

 Obsah serveru Odhalena-NEVERA.CZ ani služby poskytované společností P.I.A. nejsou určeny pro děti. Nebudeme proto přes webové stránky shromažďovat osobní údaje od osob, o kterých je nám známo, že jsou mladší 18 let.

zpět

Závazek společnosti P.I.A.

 Našim závazkem je ochrana soukromí. Prostřednictvím členství ve sdružení ochrany osobních údajů se aktivně účastníme a podporujeme iniciativy, jejichž cílem je ochrana práv jednotlivců na soukromí v síti Internet. Ochrana soukromí online se neustále vyvíjí. Naše společnost tento vývoj sleduje a přizpůsobuje se jeho požadavkům.

 Máte-li jakékoli poznámky nebo dotazy týkající se našich zásad ochrany soukromí, napište nám na adresu info@dnatest.cz. I KDYŽ NEMŮŽEME ZARUČIT DOKONALOU OCHRANU SOUKROMÍ, jsme připraveni řešit jakýkoli problém s vynaložením veškerého úsilí POKUD MOŽNO CO NEJDŘÍVE.

zpět

Váš informovaný souhlas

 Používáním tohoto webového serveru vyjadřujete svůj souhlas s našimi zásadami ochrany soukromí a se zpracováním osobních údajů společností P.I.A. pro výše uvedené účely, stejně jako pro účely uvedené tam, kde společnost P.I.A. na webu osobní údaje shromažďuje. Pokud se tyto zásady ochrany soukromí změní, přijmeme veškerá vhodná opatření, abyste o těchto změnách byli informováni. Informace o všech změnách budou po přiměřenou dobu a s patřičným zvýrazněním vystaveny na našem webovém serveru.

 Martin Pegner - Peggy Intelligence Agency respektuje vaše právo na ochranu soukromých informací. Osobní informace získané z tohoto formuláře nebudou bez vašeho souhlasu předány subjektům mimo společnost P.I.A., s výjimkou zpracování dat pro společnost P.I.A.. Osobní údaje budeme používat pro komunikaci s ohledem na zásady ochrany soukromí společnosti P.I.A..

 Společnost P.I.A. působí globálně, a proto vaše osobní údaje mohou být přeneseny do zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany. Společnost P.I.A. se však zavazuje zajistit přiměřenou a konzistentní ochranu vašich osobních údajů bez ohledu na zemi, ve které se nacházejí.

 Máte-li dotazy k tomuto formuláři nebo budete-li si v budoucnu přát aktualizovat či odstranit poskytnuté údaje, napište nám na adresu info@dnatest.cz.

zpět

ZELENA LINKA:  800 888 362
e-mail: objednavka@dnatest.cz

počítadlo návštěv – 33602

© ORIGINAL COPYRIGHT 2024, created by Magic Industries